Sürdürülebilirlik Politikamız

Doğayı ve Geleceği Önemsiyoruz


⦿ İşletmemizi çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık ve güvenlik konularında sürekli iyileştirmek.


⦿ Din, dil, ırk, yaş ve kültür ayrımı yapmaksızın istihdam fırsatları yaratarak, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına destek sağlamak.


⦿ İşletmemiz çatısı altında güvenli gıda üretimi ile atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek.


⦿ Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak.


⦿ İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında çalışanlarımızın sağlık kontrollerini, eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmek.


⦿ Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak.


⦿ Su güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek ve kişi başı su tüketimini düşürmek, tesisimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yapmak.


⦿ Yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek.


⦿ Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek.


⦿ Çalışanlarımız arasında “Eşit iş yükü, Eşit Ücret” prensibini daima ön planda tutmak.


⦿ Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşenleri yerine getirmek.


⦿ İşletmemizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertaraf sağlamak.


⦿ Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek.


⦿ Barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı, etkin yönetim prensibine sahip olmak.


⦿ Sürdürülebilirlik için her türlü etkinlik ve etkileşim içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmek, paylaşım içinde olmak.Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik


⦿ Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95'i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten bir işletme olma amacımız hep devam edecektir.